Doktorantiem un  zinātniskā grāda pretendentiem 

Tēžu un video iesniegšana dalībai Science Slam konkursā

PIETEIKŠANĀS IR NOSLĒGUSIES! 

Kongresa "Zinātne Latvijai" ietvaros tiks organizēts Science Slam doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu konkurss, kurā līdz 15 dalībniekiem būs iespēja kongresa laikā uz lielās skatuves sacensties savā starpā ar divu minūšu garām prezentācijām par vissaistošāko sava pētījuma stāstījumu. Pirms kongresa, žūrija veiks sākotnējo sesijas dalībnieku atlasi. Līdz konkresam tiks nodrošināta dalībnieku apmācība prezentēšanas prasmju un publiskās uzstāšanās darbnīcās. Savukārt kongresa laikā notiks Science Slam uzvarētāju apbalvošana.

Science Slam konkursa uzvarētājiem tiks nodrošināts apmaksāts brauciens dalībai starptautiskā konferencē, kongresā vai simpozijā. Balvu fondu nodrošina 4 Latvijas zinātnes universitātes.

Lai pieteiktos dalībnieku atlasei Science Slam konkursā, pieteikumā jānorāda informācija par sevi, savu pētījumu, kuru plānots prezentēt, un jāiesniedz tēzes apjomā līdz 200 vārdiem, papildus pievienojot līdz 2 minūšu garu video prezentāciju. Dalībai Science Slam konkursā nav zinātnes nozaru ierobežojumu, taču autori aicināti īpaši padomāt par savas pētniecības rezultātu potenciālo ietekmi uz Latvijas izaugsmi un nākotni.

Lūgums ņemt vērā, ka Science Slam konkursa pieteikuma video prezentāciju izvērtēšana notiks tikai pēc iesniegto tēžu izvērtēšanas. Video prezentācijā un pieteikuma tēzēs neidentificēt ne savu vārdu, ne institūciju.

Noderīgi!

Starpdisciplināra starptautiska zinātniskā žūrija veiks Science Slam konkursa pieteikumu aizklātu recenzēšanu. Saņemtie pieteikumi tiek izvērtēti, nosakot vērtējumu 10 ballu skalā:

  • 9-10: Nozīmīga tēma, visaugstākā kvalitāte. Nekādi iebildumi nerodas.
  • 7-8: Ļoti labs darbs, laba kvalitāte, būs interesants lielākai daļai dalībnieku.
  • 5-6: Vidējs līmenis, pieņemama kvalitāte. Būs interesants daudziem.
  • 3-4: Zem vidējā. Būs interesants tikai dažiem; vai arī jūtami zemāka kvalitāte.
  • 1-2: Zema kvalitāte, neatbilstoša tēma. Šis darbs kongresā neiederas.

Papildus līdz 3 punktiem piešķir, ja pieteikumā iekļauts kvalitatīvs apraksts par pētījuma potenciālu veicināt Latvijas izaugsmi.

Ja iesniegtā Science Slam konkursa tēma sakrīt ar kādu no trīs kongresa programmas pamattēmu – Zaļā pārveide, Digitālā transformācija un zinātnes ietekme, kongresa Zinātniskā komiteja var uzaicināt šos pieteikuma iesniedzējus uzstāties kādā no programmas paralēlajām sesijām. Šādos gadījumos saziņa pēc sākotnējās atlases ar pieteikuma iesniedzējiem tiks veikta atsevišķi.

PIETEIKŠANĀS IR NOSLĒGUSIES. Paldies visiem, kas pieteicās!