V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai” tematiski iedalīts trīs pamattēmās – Zinātnes ietekme, Zaļā pārveide un Digitālā transformācija –, lai uzsvērtu zinātnes pievienoto vērtību sociāli, tehnoloģiski, ekonomiski un kultūras ziņā bagātinošā veidā, veicinot gudras, veselīgas, atvērtas, tehnoloģiski attīstītas, sociāli iekļaujošas un valstiski atbildīgas sabiedrības veidošanos.

Programmā tiek veiktas izmaiņas un papildinājumi, aicinām sekot līdzi izmaiņām kongresa mājaslapā. Lai pārliecinātos, ka skatāties pēdējo programmas versiju, izdzēsiet sīkdatnes vai arī lietojiet taustiņu kombināciju Ctrl+F5.