Kongresa "Zinātne Latvijai" Zinātniskā komiteja ir izstrādājusi divu dienu programmu ar dažādu formātu tematiskajām diskusijām, runām, semināriem, demonstrācijām un citām aktivitātēm. Kongresa ietvaros Latvijas un latviešu izcelsmes ārvalstīs studējošie vai strādājošie zinātnieki, doktoranti un studenti aicināti pieteikt prezentēšanai kongresā savus stenda referātus (posters).

Tēžu iesniegšana stenda referātiem

Kongresa Zinātniskā komiteja aicina pieteikt jebkuras nozares vai starpdisciplināros stenda referātus, iesniedzot ziņojuma tēzes līdz 200 vārdiem, specifiski norādot arī pētījuma potenciālu veicināt Latvijas izaugsmi. Ar jēdzienu Latvijas izaugsme jāsaprot gan tehnoloģiskā attīstība, gan cilvēku labjūte (fiziskās un garīgās labsajūtas), veselība, ekonomikas un vides uzlabošana. Izaicinājumi un risinājumi to pārvarēšanai visveiksmīgāk saskatāmi starpnozaru sadarbībā pētniecībā, kā arī sadarbībā ar industriju un sabiedrību (participatory research). Aicinām sava pētījuma rezultātus prezentēt saistoši, kas spētu radīt interesi arī citu jomu zinātniekiem.

Noderīgi!

Starpdisciplināra starptautiska zinātniskā žūrija veiks stenda referātu pieteikumu aizklātu recenzēšanu. Saņemtie pieteikumi tiks izvērtēti, nosakot vērtējumu 10 ballu skalā:

  • 9-10: Nozīmīga tēma, visaugstākā kvalitāte. Nekādi iebildumi nerodas.
  • 7-8: Ļoti labs darbs, laba kvalitāte, būs interesants lielākai daļai dalībnieku.
  • 5-6: Vidējs līmenis, pieņemama kvalitāte. Būs interesants daudziem.
  • 3-4: Zem vidējā. Būs interesants tikai dažiem; vai arī jūtami zemāka kvalitāte.
  • 1-2: Zema kvalitāte, neatbilstoša tēma. Šis darbs kongresā neiederas.

Papildus līdz 3 punktiem piešķir, ja pieteikumā iekļauts kvalitatīvs apraksts par pētījuma potenciālu veicināt Latvijas izaugsmi.

Izvērtēšanas rezultātā atbilstoši kongresa mērķiem un tēmām tiks atlasīti tie stenda referāti, kurus tēžu iesniedzēji prezentēs kongresa laikā. Pēc atlases veikšanas pieteikuma veicēji tiks aicināti sagatavot stenda referātus prezentēšanai digitālā formātā.

Ja iesniegtā stenda referāta konkursa tēma sakrīt ar kādu no trīs kongresa programmas pamattēmu – Zaļā pārveide, Digitālā transformācija un zinātnes ietekme, kongresa Zinātniskā komiteja var uzaicināt šos stenda referāta tēmas pieteikuma iesniedzējus uzstāties kādā no programmas paralēlajām sesijām. Šādos gadījumos saziņa pēc sākotnējās atlases ar pieteikuma iesniedzējiem tiks veikta atsevišķi.

Reģistrācija stenda referātu iesniegšanai ir noslēgusies. Paldies visiem, kas pieteicās!

Stenda referātu prezentēšanas grafiks pieejams šeit.