"Zinātne Latvijai" kongresa Zinātniskā komiteja ir izstrādājusi kongresa saturu un divu dienu programmu ar dažādu formātu tematiskajām diskusijām, runām, semināriem, demonstrācijām un citām aktivitātēm. Lai izveidotu pēc iespējas spēcīgāku un daudzveidīgāku programmu, Zinātniskā komiteja ar nodomu veidota tā, lai iekļautu pārstāvjus gan no Latvijas lielākajām un spēcīgākajām universitātēm, gan diasporas. Komiteja ir Latvijas un latviešu izcelsmes 12 zinātnieku komanda, kuri strādā un dzīvo gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Apvienojot Zinātniskās komitejas ik katra zinātnieku unikālo pieredzi un zināšanas, kongresa priekšplānā izvirzītas trīs centrālās tēmas – Digitālā transformācija, Zinātnes ietekme un Zaļā pārveide. Tēmas atspoguļo šī brīža aktuālākos globālos un sabiedrības izaicinājumus, kuru pārvarēšanai nepieciešams veikt starpdisciplināru un padziļinātu analīzi, kas nav iespējama bez zinātnes vides aktīvas iesaistes.

Aicinām iepazīties ar kongresa "Zinātne Latvijai" Zinātnisko komiteju:

Gatis Bažbauers
Gatis Bažbauers
Profesors Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā
Rīgas Tehniskās universitāte
Alvis Brāzma
Alvis Brāzma
Nodaļas vadītājs
Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijas Eiropas Bioinformātikas institūts
Ilze Dimanta
Ilze Dimanta
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) pētniece
Latvijas Universitāte
Jānis Grabis
Jānis Grabis
Informācijas tehnoloģijas institūta direktors
Rīgas Tehniskā universitāte
Anda Kivite-Urtane
Anda Kivite-Urtane
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore Sabiedrības veselības institūta direktore
Rīgas Stradiņa universitāte
Līga Lepse
Līga Lepse
Vadošā pētniece
Dārzkopības institūts
Indra Mangule
Indra Mangule
Politiskā padomniece
Eiropas Parlaments
Jūlija Melkere (Julia Melkers)
Jūlija Melkere (Julia Melkers)
Direktore
Arizonas štata universitātes Organizāciju pētniecības un dizaina centrs
Zanda Rubene
Zanda Rubene
Prodekāne
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Jānis Stirna
Jānis Stirna
Profesors
Stokholmas universitāte
Pauls Stradiņš
Pauls Stradiņš
Vadošais pētnieks
Nacionālajā Atjaunojamo Enerģiju Laboratorija (ASV)
Ieviņa Stūrīte
Ieviņa Stūrīte
Pētniece
NIBIO Norvēģijas Bioekonomikas institūts