V Pasaules latviešu zinātnieku kongress "Zinātne Latvijai" ir tikšanās vieta tiem, kuriem sirds deg par Latviju un Latvijas zinātni!

2023. gada jūnijā V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa dalībnieki kopīgi pievērsīsies globālo izaicinājumu iespējamiem risinājumiem, kā arī atzīmēs Latvijas un latviešu zinātnes sasniegumus.

Kongresa trīs centrālās tēmas:

  • Digitālā transformācija;
  • Zaļā pārveide;
  • Zinātnes ietekme.

Kongresā uzstāsies un diskutēs Latvijas un pasaules viedokļu līderi, kas pārstāv zinātni, akadēmisko vidi, valdību un uzņēmējdarbības jomu. Kongresā aicināti piedalīties arī Latvijas zinātnes ekosistēmas dalībnieki un iesaistītās puses – Latvijas un diasporas zinātnieki, jaunie zinātnieki, studenti, uzņēmēji, starptautiskie un vietējie sadarbības partneri, valdības, valsts pārvaldes un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvji.

Dalība kongresā reģistrētiem dalībniekiem ir bez maksas, kongresa pamatprogrammas norises vieta ir Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Kongresa uzdevumi:

  • Veicināt diskusijas par zinātnes pretspēku globālajiem izaicinājumiem un Latvijas lomu starptautiskās sadarbības procesos;
  • Veidot tikšanās platformu, kurā, apvienojot zinātnieku un viņu sadarbības partneru zināšanas un prasmes, sekmēt jaunu iniciatīvu kopradi;
  • Popularizēt Latvijas zinātnes sasniegumus un ietekmi, pievēršoties zinātnes mijiedarbībai ar sabiedrības, ekonomikas un rīcībpolitikas procesiem;
  • Analizēt Latvijas zinātnes kopējo arhitektūru un tās potenciālu attīstīties līdz izcilībai;
  • Nostiprināt zināšanu vērtību sabiedrībā, komunicējot par zinātnes pienesumu sabiedrības attīstībai un ekonomikas izaugsmei.

Kongresu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Ārlietu ministriju, Latvijas zinātnes universitātēm (Latvijas Universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti), Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, Pasaules brīvo latviešu apvienību, Eiropas latviešu apvienību, Amerikas latviešu apvienību, Biedrību “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” (kustība #esiLV) un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Informatīvie atbalstītāji: Latviesi.com.

Kongresa vizuālā identiāte: GRAFISKĀS VADLĪNIJAS.

LOGO_lv

Kongresa LOGO (dažādi izmēri) pieejami lejupielādei saitē.