V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa "Zinātne Latvijai" tēmu prezentācija.Atskats uz IV Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu 2018. gadā