Jaunumi

Spilgti runātāji par aktuālām tēmām – kongresā uz skatuves būs Latvijas un diasporas zinātnes zieds

Apskatot V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa dalībnieku sarakstu, ir pilnīgi skaidrs – no 27. līdz 29. jūnijam Latvijā pulcēsies gaišākie prāti, kuru saknes meklējamas Latvijā, un arī starptautiski atzīti un ievērojami ārzemju eksperti. Un viņu ir tik daudz un apskatītās tēmas tik dažādas, ka grūti atlasīt un izvēlēties spilgtākos notikumus. Tomēr dažus izlēmām izcelt galvenokārt tēmu aktualitātes dēļ.

 

Mūsdienās, runājot par zinātni, nav iespējams neaplūkot tās komercializāciju. Visā pasaulē ir zināma Igaunijas jaunuzņēmumu ekosistēma. Vienradžu jeb uzņēmumu, kuru vērtība pārsniedz miljardu dolāru, skaits Igaunijā ir vislielākais pasaulē, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu. Vai Igaunijai ir savi vienradži arī pētniecībā? Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniece Ilze Dimanta 29. jūnijā par šo tēmu iztaujās Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidentu prof., Dr. Tarmo Somere (Tarmo Soomere). Pēc intervijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks paneļdiskusija “Zinātnes komercializācija un akadēmiskā ataudze”. Diskusijā piedalīsies prof. Andris Vaivads, kurš kļuvis par rektoru Ventspils Augstskolā un tikko atgriezies no Zviedrijas, lai strādātu kosmosa jomā, Rīgas Tehniskās universitātes nule par rektoru kļuvušais akadēmiķis prof. Tālis Juhna un Anna Ramata-Stunda, pēc izglītības bioloģe, kas nodibinājusi savu uzņēmumu “Alternative Plants”. Tas ir biotehnoloģiju uzņēmums, kas audzē augu šūnu kultūras galvenokārt no grūti iegūstamiem ārstniecības augiem.

 

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa runātāji skars arī tādu šobrīd aktuālu tēmu kā energoapgāde. Kādai ir jābūt viedai energosistēmai Latvijā? Šajā plenārsesijā, kas 28. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 12.30 notiks Ziedoņa zālē, būs tiešām izcilu dalībnieku sastāvs: Olborgas Universitātes (Aalborg University) profesors energoplānošanā Prof. PhD, Dr. Techn. Henriks Lunds (Henrik Lund), Nacionālās atjaunojamo enerģiju laboratorijas (ASV) vadošais pētnieks un arī Zinātniskās komitejas loceklis Dr. Pauls Stradiņš, kā arī Latvijas Universitātes asociētā profesore Elīna Pajuste.

 

Viena no V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēmām ir arī zinātnes ietekme. Par šīs sadaļas saturu atbildīgās Ilze Dimanta un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore Anda Ķīvīte-Urtāne prezentācijā pirms kongresa atzina, ka šī ir viena no plašākajām tēmām, kam bija jāizvēlas atbilstošākais saturs. 28. jūnijā vairākas starptautiski atzītas zinātnieces mēģinās izskaidrot zinātnes ietekmi. Plenārsesija notiks Ziedoņa zālē plkst. 15.30, un tajā piedalīsies prof. Jūlija Melkere (Julia Melkers), prof. Daiena Hiksa (Diana Hicks), Dr. Glenda Krusa (Glenda Kruss) un PhD Agrita Kiopa.

 

Zinātnieki kongresā runās arī par digitālo transformāciju Industrijas 5.0 un Sabiedrības 5.0 kontekstā. Ko mēs varam sagaidīt no Industrijas 5.0 Latvijā un Eiropā? Kādas pārmaiņas tas varētu radīt mūsu sabiedrībā? Šajā plenārsesijā 28. jūnijā piedalīsies Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāja vietnieks Šons O'Reigens (Seán O'Reagain) un prof. Oskars Ozoliņš. Uz skatuves redzēsim arī prof. Andri Ambaini, Dr. Phys. Andri Anspoku un Lieni Briedi.

 

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa dalībnieku vidū būs arī Latvijā dzirdēti un pazīstami vārdi. Piemēram, digitalizācijas un demokrātijas tēmu apspriedīs asoc. prof., Dr.sc.pol. Ivars Ijabs kopā ar Dr. Indru Manguli. Viņi abi arī strādā Eiropas Parlamentā. Abiem zinātniekiem uz skatuves pievienosies domnīcas “Providus” direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Digitalizācijas nākotni no psihologa redzējuma aplūkos prof. Ivars Austers, PhD Sanita Reinsone un uzņēmuma “Tilde” pārstāvis Dr. Andrejs Vasiļjevs. Mākslas noti V Pasaules latviešu zinātnieku kongresam piešķirs asoc. prof. Kristians Brekte, kurš kopā ar Dr. Unu Bergmani piedalīsies atklāšanas plenārsesijā. Savukārt kongresa svinīgajā atklāšanā uz skatuves varēsim klausīties prof. Vjačeslava Kaščejeva un mākslinieka Voldemāra Johansona diskusiju “Māksla zinātnē, zinātne mākslā”.

 

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tīmekļvietnē šeit var iepazīties ar visiem runātājiem, savukārt programma ir apskatāma šeit.

 

Raksts tapis Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros