Jaunumi

Līdz 16. maijam tiks izziņoti stenda referātu autori un Science Slam dalībnieki

285 autori ir iesnieguši stenda referātu pieteikumus dalībai V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā "Zinātne Latvijai". Šobrīd Zinātniskā komiteja veic pieteikumu aizklātu vērtēšanu un līdz 16. maijam tiks izziņoti tie 80 autori, kuri varēs piedalīties kongresā ar stenda referātu.

Paralēli žūrija veic arī doktorantu un zinātniskā grāda dalībnieku atlasi konkursam Science Slam. Žūrija dalībai konkursā virzīs 15 dalībniekus. Kongresa organizatoru komanda sazināsies individuāli ar dalībniekiem, kuri tiks virzīti dalībai konkursā, lai informētu par apmācību grafiku. Slience Slam konkursantiem tiks nodrošinātas apmācības, lai papildinātu prasmes skaidri un precīzi noformulēt pētījuma secinājumus, kā arī pārliecinoši uzstāties.