Jaunumi

Kongresa apskats: Iespējas bērniem un jauniešiem apgūt STEM tēmas, pieredzot tās darbībā

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā var uzzināt ne tikai par jaunākajiem sasniegumiem zinātnē un pētniecībā, bet arī iepazīties ar inovāciju inovatīvu lietojumu izglītībā. Kongresa pirmajā dienā sevi prezentē Ventspils zinātnes centrs “Vizium” un Cēsu Kosmosa izziņas centrs, demonstrējot izziņā un pieredzē balstītas metodes STEM jomu (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) apguvē bērniem un jauniešiem.

Ventspils zinātnes centra “Vizium” jaunieši demonstrē gan dabaszinātnēs, gan sportā izglītojošas spēles un vingrinājumus. Viens no tādiem uzdevumiem ir augļu “klavieres”, kur dažādi augļi pievienoti programmētai shēmai un datoram. Augļiem pieskaroties, iespējams veidot skaņu virkni, atainojot klavieru spēli. Iespējams arī pašam izveidot savu “lampu” no stikla burkas, vadiem un grafīta, kurus, saslēdzot sistēmā ar akumulatoru, iespējams iegūt gaismu. Katrs uzdevums ietver fizikālu norišu skaidrojumu. Savukārt “Virtuālajā pastaigā” iespējams kontrolēt spēli ar sava ķermeņa kustībām.

“Vizium” pārstāve Ginta Grīnberga iepazīstina ar zinātnes centra iespējām STEM jomās, tostarp 20 izglītojošām mācību programmām, sadarbību ar Ventspils Augstskolu un ārvalstu speciālistiem Norvēģijā u.c.

Kosmosa izziņas centra entuziasti stāsta un demonstrē uzdevumus, kuros jāizvēlas piemērotākā vieta, kur nolaisties kosmosa kuģim uz Mēness un izdzīvot kosmonautiem, jāprogrammē rovera (pārvietošanās robots pa Mēness virsmu) pārvietošanās, jāizvēlas raķetes balstu izvietojums, jāoptimizē materiālu izvēle raķetei, samazinot izmaksas utt. Centrā ir izstrādāti dažādas grūtības pakāpes uzdevumu piemēri un paraugi skolotājiem lietošanai mācību stundās, kā arī tiek organizētas nodarbības jauniešiem un dalība projektos. Izglītojošo darbību mērķis ir izprast datu un darbību jēgu, kā arī veidot sacensību pašam ar sevi, tādā veidā attīstoties un pilnveidojoties.

“Viss, ko var ietīt konfekšu papīrītī ar nosaukumu “Kosmoss””, tā vienā teikumā Miks Dzenis (centra izglītības procesu vadītājs) savelk kopā plašo mācību tēmu spektru, kuru pamatā ir ar kosmosu saistīti uzdevumi dažādās vecuma grupās – dažādās grūtības un sarežģītības pakāpēs. Uzdevumos lielākoties, praktiski darot, jāveic datu vākšana, analīze atbilstoši reālām situācijām, datu apstrāde, lietošana un pārveidošana, pielāgojot jaunām situācijām. Ar vienu kompleksu uzdevumu iespējams iegūt kompetences datorikā, matemātikā, ekonomikā, dabaszinībās.

Kongresa otrajā dienā, 29. jūnijā, sevi prezentē Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centrs, aicinot gūt ieskatu, kā top digitālās ražošanas-mazizmēra skaitliskās datorprogrammvadības (CNC)-iekārtas rezultāti – iespiedshēmas, salīdzināt hidraulikas un pneimatikas modeļus, piedzīvot zemūdens pasauli virtuālajā realitātē un gūt secinājumus par to, kā sadzīves ķīmija ietekmē ūdens ekosistēmu. Savukārt Daugavpils Inovāciju centrs iepazīstina, kā cilvēka uzturs un radīto atkritumu daudzums ietekmē klimata pārmaiņas pasaulē.