Jaunumi

2023. gadā Rīgā notiks V Pasaules latviešu zinātnieku kongress "Zinātne Latvijai"

Turpinot iesāktās tradīcijas, 2023. gada 27.–29.jūnijā jau piekto reizi Rīgā notiks Pasaules latviešu zinātnieku kongress "Zinātne Latvijai". Kongress būs tikšanās vieta tiem, kuriem sirds deg par Latviju un Latvijas zinātni.

Kongress ir viens no Latvijas vērienīgākajiem zinātnes notikumiem, jo pulcēs Latvijas zinātnes ekosistēmas dalībniekus no visas pasaules. Kongresā piedalīsies Latvijas un diasporas zinātnieki, jaunie zinātnieki, studenti, starptautiskie un vietējie sadarbības partneri, valdības, valsts pārvaldes un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvji.

"Uz kongresu ir jāraugās kā uz investīciju, ideju un kontaktu apmaiņas platformu un pamatu atklājumiem, kuriem ir potenciāls pārtapt sabiedrībai noderīgos produktos un pakalpojumos. Kongresā uzzināsim par globāliem izaicinājumiem un kā Latvijas zinātne iesaistās to risināšanā,” kongresa "Zinātne Latvijai" svinīgajā konsultatīvās padomes sēdē uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Iepriekšējais kongress 2018. gadā pulcēja 750 dalībniekus no 24 valstīm un nodrošināja zinātnieku savstarpējo tīklošanos, zinātnieku komunikāciju ar stratēģiskiem sadarbības partneriem (privātā un valsts sektora pārstāvjiem), kā arī aktualizēja zinātnes lomu mūsdienu sabiedrībā.

Zinātnieki aktīvi iesaistās procesos, kas veido Latviju stiprāku, un tās iedzīvotājus drošākus un laimīgākus. Zinātnes izcilība ir pamats zināšanu sabiedrībai, kas ceļ stipru valsti un nobriedušu demokrātiju. Plaši sadarbības tīkli un ciešās saites ar zinātniekiem visā pasaulē paplašina apvārsni un rada iespējas valsts attīstībai un izaugsmei. Kongresa "Zinātne Latvijai" dalībnieki divu dienu garumā diskusijās aktualizēs jautājumus par zinātnes lomu globālo izaicinājumu risināšanā un zināšanu vērtību sabiedrības, kultūras un ekonomikas attīstībā.

Kongresu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Ārlietu ministriju, Latvijas zinātnes universitātēm (LU, LLU, RTU un RSU), Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, Pasaules brīvo latviešu apvienību, Eiropas latviešu apvienību, Amerikas latviešu apvienību, Biedrību "Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai" (kustība #esiLV) un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Kongress tiek organizēts projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" ietvaros.

Dalība "Zinātne Latvijai" kongresā reģistrētiem dalībniekiem ir bez maksas.

Sekot aktualitātēm un iepazīties ar tā programmu un dalībniekiem iespējams kongresa mājaslapā, kā arī sociālajos medijos.